ประวัติและตำนานที่น่าสนใจ

เพราะอะไรทำไมคนโบราณนั้นต้องทำที่แคบๆล้อมพระพุทธรูป  

ซึ่งตามสถานที่โบราณเก่านั้นหรือว่าตามวัดต่างนั้นไม่ว่าจะเป็น  ล้านนา อยุธยา สุพรรณบุรี หรือว่าสุโขทัยนั้นเรานั้นมักจะเห็นสิ่งก่อสร้างนั้นแปลกตา ปราสาทบ้าง  หรือว่าจะเป็นวิหารบ้าง แต่ก็ยังไม่มีคำที่จะมาอธิบายว่าสิ่งที่ก่อสร้างนั้นหมายถึงอะไร

หรือว่ามีประโยชน์ในการที่เรานั้นจะสอยอะไรบ้าง ที่เรานั้นถามเพราะว่าในปัจจุบันนั้นไม่มีการที่จะสร้างแบบนั้นแล้ว  เรานั้นจะขอยกตัวอย่างอาคารสิ่งก่อสร้างดังกล่าว อย่างเช่น ในวัดมหาธาตุที่เป็นเมืองเก่าของสุโขทัย ที่ข้างๆเจดีย์ประประธานนั้นจะมีพระพุทธรูปที่ยืนอยู่ 2 องค์

ซึ่งมีความสูงกว่าคนเราปกตินั้นหลายร้อยเท่าซึ่งจะล้อมรอบด้วยฝาผนังที่ก่อขึ้นเป็นทั้งสามด้าน ซึ่งไม่ว่าผู้ที่พบเห็นนั้นต่างก็พากันสงสัยว่าเพราะอะไรที่สร้างขึ้น 

เพราะด้วยเหตุใดจึงทำคอกแคบๆล้อมพระพุทธรูปไว้อย่างนั้นซึ่งพระพุทธรูปอยากจะนั่งลงบ้างก็จะชงประทับนั่งนั้นไม่ได้เพราะผนังที่แคบอยู่ชิดทั้งสองข้างเพราะว่าไม่อนุญาติให้พระนั้นนั่งแบะหัวเขานั้นออกเพื่อที่จะลงมานั่งในท่าขัดสมาธิ นอกเสียจากว่าจะนั่นในท่านั่งแบบว่าชันเข่า ซึ่งพระพุทธรูปนั้นจะไม่นั่นแบบนั้นอย่างแน่นอน 

   วัดศรีชุมเมืองเก่าสุโขทัย   เป็นอาคารที่สร้างเป็นผนังเกือบเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส  เพราะว่าภายในนั้นเป็นรูปปั้นพระพุทธรูปรูปปูนปั้นที่มีขนาดใหญ่  ที่ประทับเต็มพื้นที่มรปางทารวิชัน พระชานุ หรือว่าหัวเข่า ทั้งสองข้างของพระพุทธรูปยื่นล้ำเกินแนวผนังทั้งสองข้าง

  ซึ่งทำให้ต้องก่อผนังซึ่งด้านหน้าเว้าลึกเข้าไปเพื่อที่หลีกให้แก่เข่าขององค์พระส่วนด้านหลังของพระองค์พระก่อชิดผนัง ส่วนด้านหน้านั้นมีที่ว่างแบบว่าแคบๆก่อนที่จะเป็นซุ้มประตูทางเข้าแคบๆของผนังด้านหน้า   

     ในภาคกลาง  ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  หลวงพ่อโตวัดพนัญเชิง เป็นพระพุทธรูปเก่า  ที่มีมานาน กรุงศรีอยุธยา ซางประทับปางมารวิชัยในวิหารก่ออิฐถือปูนหลังคามุงกระเบื้องเครื่องไม้  ซึ่งภายในวิหารนั้นจะมีเสานั้นรอบเพื่อที่จะรับรองโครงสร้างวิหารหรือว่าอาคารที่มีขนาดใหญ่

        ซึ่งเรานั้นก็จะสรุปได้ว่าเท่าที่เรานั้นกล่าวมาข้างต้นนั้นได้แสดงให้เห็นว่าอาคารโบราณ  ที่เป็นที่ประดิษฐานที่มีพื้นที่ที่หรือว่าห้องแคบๆนั้นก็เพราะว่าได้เกิดการก่อสร้างนั้นมาผิดรูปแบบเมื่อเรานั้นได้เปรียบเทียบกับสัดส่วนพระองค์ท่านนั้นที่พระประดิษฐานอยู่นั้นจนทำให้มีพื้นที่นั้นเหลือน้อยมาก

ซึ่งบางแห่งนั้นคนไม่สรมารถที่จะเข้าไปกราบไหว้นั้นได้เพราะว่าแคบ หรือไม่ก็เข้าไปได้แต่ว่าต้องแออัดหรือว่ารู้สึกว่าอึดอัด เนื่องมาจากที่ว่างนั้นเหลือน้อยนิดซึ่งทำให้เรานั้นได้คิดว่าน่าจะเป็นการผิดพลาดของการออกแบบก่อสร้างนั้นเป็นไปได้ 

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ประวัติและตำนาน และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร