สมาคมโภชนาการแห่งเกาหลี

สมาคมโภชนาการแห่งเกาหลี ถือว่าเป็นการวร้างตัวตนและวัฒนธรรมของเกาหลีอย่างหนึ่ง ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2510 เพื่อยุติการพัฒนาด้านโภชนาการและปรับปรุงสุขภาพและโภชนาการของประชาชน ขณะนี้ได้ขยายขนาดด้วย

สมาชิกปัจจุบัน 700 คนและตัวแทน 110 คน สำหรับสมาคมจัดพิมพ์วารสารโภชนาการและสุขภาพเหล่านี้นั้นก็เพื่อเผลแพร่และมีการจัดทำในหลากหลายภาษามากขึ้น

เพื่อสื่อสารและเชิญชวนทั้งคนเกาหลีเองรวมทั้งชาวต่างชาติให้ได้เรียนรู้ในเรื่องราวเหล่านี้ด้วยอาจารย์และนักวิชาการด้านโภชนาการ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ การแพทย์ เภสัชวิทยา การเกษตร ชีววิทยา ชีวเคมี ฯลฯ และระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยในประเทศและอุตสาหกรรมได้รับการลงทะเบียนเป็นสมาชิก

สมาคมนี้เป็นสมาคมโภชนาการกระทะแห่งเดียวของเกาหลีที่เป็นสมาชิกของ International Union of Nutritional Sciences, IUNS และ Federation Asian Nutrition Societies, FANS สมาชิกมีความกระตือรือร้นอย่างมากในสาขาสหวิทยาการและมีส่วนสนับสนุนอย่างมากต่อการเติบโตของโภชนาการเกาหลี สมาคมโภชนาการแห่งเกาหลีจัดการประชุมฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงเป็นประจำทุกปี และยังจัดการประชุมสัมมนาเพื่อตรวจสอบประเด็นปัจจุบันด้วย

ตัวเลขที่มีอำนาจในสาขาต่างๆ นอกจากนี้ สมาคมยังจัดให้มีการสัมมนา การบรรยาย และการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้บริการแก่สมาชิกด้วยข้อมูลล่าสุด การวิจัยใหม่ และผลลัพธ์ของพวกเขา เพื่อเฝ้าและติดตามสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพฤติกรรมผลตอบรับกระแสต่างๆที่ได้รับจากทั้งคนเกาหลีรวมถึงชาวต่างชาติด้วย

สมาคมโภชนาการแห่งเกาหลีได้กำหนดเกณฑ์การอนุญาตอาหารที่แนะนำ (RDA) สำหรับชาวเกาหลีตั้งแต่ปี 2505 เพื่อให้ค่าอ้างอิงสำหรับการบริโภคสารอาหารในอาหาร

สำหรับประชากรที่มีสุขภาพดี เพื่อให้ร่างกายนั้นได้รับการบริโภคอาหารที่ดี และเป็นแนวทางสำหรับการวางแผนและประเมินอาหารของประชากรเกาหลี และได้รับการแก้ไขทุก 5 ปี ในปี 2548 KNS ได้จัดทำ Dietary Reference Intakes for Koreans (KDRIs)

ซึ่งประกอบด้วย EAR, RI, AI และ UL ซึ่งเป็นระบบใหม่ของคำแนะนำด้านอาหาร ในปี 2558 และ 2563 KNS ได้แก้ไขการบริโภคอาหารอ้างอิงสำหรับชาวเกาหลี ด้วยวัฒนธรรมการบริโภคของเกาหลีที่ผ่านมานั้นมีการวิจัยว่าคนเกาหลีส่วนใหญ่นั้นนิยมในเรื่องของความผอมที่เป็นรูปลักษณ์ภายนอก ว่าคนผอมเหมือนไอดอลนั้นจะทำให้ได้รับการยอมรับ  aesexy    ทำให้เกิดกรณ๊ในเรื่องของสุขภาพมากมายเกิดขึ้น (โครงการวิจัยของกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ พ.ศ. 2558 และ 2563 KDRIs)

สมาคมโภชนาการแห่งเกาหลีได้ให้การสนับสนุนด้านอาหารและโภชนาการเป็นจำนวนมากโดยการจัดตั้ง KNIC (คณะกรรมการข้อมูลโภชนาการของเกาหลี) KNIC ทำให้สามารถให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาหารและโภชนาการ ไม่เพียงแต่สำหรับสมาชิกเท่านั้น

แต่ยังรวมถึงสาธารณะด้วยวิธีการที่รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น เพื่อเตรียมพวกเขาให้พร้อมสำหรับยุคข้อมูลข่าวสารที่กำลังจะมาถึงในศตวรรษที่ 21 ก็เป็นสิ่งที่ชาวเกาหลีนั้นให้ความสนใจและในปัจจุบันการบริโภคอาหารนั้นก็มีทางเลือกมากมาย เพื่อสุขภาพที่ดี

โพสท์ใน ศิลปะ | ติดป้ายกำกับ , | ปิดความเห็น บน สมาคมโภชนาการแห่งเกาหลี

ตำนานหลวงพ่อปากแดง  วัดพราหมณี  จังหวัดนครนายก 

      ตำนานหลวงพ่อปากแดง  เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินชื่อเสียงของหลวงพ่อปากแดงกันเป็นอย่างดีเนื่องจากว่ามีชื่อเสียงของความศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการขอโชคลาภขอหวย

ซึ่งในแต่ละวันนั้นมักจะมีผู้คนเดินทางไปที่วัดพราหมณีเพื่อขอพรกับหลวงพ่อปากแดงดังนั้นในวันนี้เราจะมาพูดถึงประวัติของหลวงพ่อปากแดงกันว่ามีประวัติความเป็นมายังไงบ้าง

         สำหรับตำนานของหลวงพ่อปากแดงนั้นได้รับการบอกกล่าวมาจากเจ้าอาวาสวัดพราหมณีซึ่งก็คือพระครูโสภณพามาคุณหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงพ่อตี๋ง   ซึ่งได้พูดถึงเกี่ยวกับตำนานเรื่องของหลวงพ่อปากแดงที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือว่าหลวงพ่อปากแดงนั้นเป็นพระพุทธรูปที่เดิมนั้นประดิษฐานอยู่ที่จังหวัดหนองคาย  หลวงพ่อปากแดงนั้นมีพระพุทธรูปที่เป็นพี่น้องกันอีก 2 รูปด้วยกันซึ่งในขณะนั้นประดิษฐานอยู่ด้วยกันที่วัดเดียวกันก็คือหลวงพ่อพระสุกกับหลวงพ่อพระใส

       อย่างไรก็ตามตามตำนานในการเล่าว่าก่อนที่พระพุทธรูปทั้ง 3 รูปนี้ไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อปากแดงหรือแม้แต่หลวงพ่อพระสุกและหลวงพ่อพระใสนั้นแต่เดิมไม่ได้อยู่ที่วัดในจังหวัดหนองคายแต่อยู่ที่นครเวียงจันทน์ซึ่งพระพุทธรูปทั้ง 3 องค์นี้ได้รับการอัญเชิญมาให้มาที่ประเทศไทยหลังจากที่อัญเชิญมาเสร็จเรียบร้อยแล้วพระพุทธรูปทั้ง 3 องค์

ก็ถูกแยกย้ายไปประดิษฐ์ฐานไปอยู่ตามวัดต่างๆซึ่งพระพุทธรูปทั้ง 3 องค์ก็ได้แยกย้ายออกจากกันโดยหลวงพ่อปากแดงนั้นก็ถูกอัญเชิญมาไว้ที่วัดพราหมณี

ซึ่งในครั้งแรกนั้นเป็นการอัญเชิญเพื่อมาหยุดพักบริเวณที่ว่างเพียงเท่านั้นแต่หลังจากนั้นก็มีการอัญเชิญให้ประดิษฐานอยู่ที่วัดพราหมณีแบบถาวร 

             โดยหลังจากที่หลวงพ่อปากแดงมาประดิษฐานอยู่ที่วัดพราหมณีก็ได้รับความเลื่อมใสศรัทธาจากชาวบ้านเป็นอย่างมากทำให้ชื่อเสียงของหลวงพ่อปากแดงนั้นโด่งดังไปทั่วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อชาวบ้านมาขอโชคลาภก็มักจะสมหวังตามที่  alpha88    ขอจึงมักมีคนมาทำการแก้บนหลังจากนั้นก็เริ่มมาทำการขอหวยแล้วมีคนถูกหวยก็มาแก้บนยิ่งทำให้ชื่อเสียงของหลวงพ่อปากแดงยิ่งกังวาลไกลไปทั่วจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเอง 

         ตามความเชื่อของชาวบ้านมีการเชื่อกันว่าหลวงพ่อปากแดงนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากมักจะช่วยเหลือให้ชาวบ้านที่มาขอพรประสบความสำเร็จในสิ่งที่ได้มีการร้องขอและต้องการโดยชาวบ้านมักจะมีการนำดอกไม้ธูปเทียนมาถวายหลวงพ่อปากแดงซึ่งหลวงพ่อปากแดงนั้นเป็นพระพุทธรูปที่สร้างด้วยโลหะสำริดเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ

       สำหรับจุดเด่นของหลวงพ่อปากแดงนั้นจะมีพระโอษฐ์ที่แย้มยิ้มมีสีแดงที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนนอกจากนี้จีวรยังเป็นลายดอกพิกุลและเป็นพระพุทธรูปที่สร้างด้วยศิลปะสมัยล้านช้างทำให้หลวงพ่อปากแดงนั้นเป็นที่สะดุดตาอย่างมาก       

โพสท์ใน ศิลปะ | ติดป้ายกำกับ , | ปิดความเห็น บน ตำนานหลวงพ่อปากแดง  วัดพราหมณี  จังหวัดนครนายก 

เล่นหวยผิดกฎหมาย แถมยังต้องเสียภาษี

           คนไทยส่วนใหญ่ชื่นชอบการซื้อหวยถึงแม้ว่าจะรู้ว่าการซื้อหวยนั้นเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายและอาจจะถูกจับกุมได้ทุกเมื่อถ้าหากมีการตรวจค้นเจอ

อย่างไรก็ตามผู้คนมักต้องการเสี่ยงโชคเพื่อลุ้นเงินรางวัลใหญ่ๆแต่อันที่จริงแล้วถ้าหากเรามีการคำนวณดูจะเห็นได้ว่าอัตราการถูกรางวัลใหญ่ๆนั้นค่อนข้างมีน้อยเป็นอย่างมากหรือบางครั้งถ้าหากว่าเราซื้อหวยอาจจะต้องมีการซื้อเป็นจำนวนมากมายหลายเลขกว่าจะถูกรางวัลซึ่งเมื่อมีการคำนวณความคุ้มค่าแล้วแทบจะไม่ได้กำไรจากการเล่นหวยเลยก็มี

        อย่างไรก็ตามหลายคนอาจจะรู้ว่าการเล่นหวยนั้นจะได้รับเป็นเงินรางวัลตอบกลับมาแต่คุณรู้หรือไม่ว่าถึงแม้ว่าคุณจะเป็นการเล่นหวยแบบผิดกฎหมายเป็นหวยใต้ดินแต่เงินที่คุณได้มานั้นก็อาจจะต้องเสียภาษีอีกด้วยเพราะสำหรับในประเทศไทยแล้วรัฐบาลมีการเรียกเก็บภาษีประชาชนทุกคนถ้าหากว่ามีรายได้มากกว่าที่ทางรัฐบาลได้มีการกำหนดบรรทัดฐานเอาไว้

ซึ่งทางกรมสรรพากรไม่ได้มองว่าเงินที่เราได้มานั้นเป็นได้มาจากการทำงานแบบถูกกฎหมายถึงผิดกฎหมายแต่จะดูเงินที่เข้ามาในกระเป๋าดังนั้นต่อให้เราถูกหวยอาจจะถูกรางวัลใหญ่ถ้าหากว่ายอดรวมแล้วถึงวงเงินที่ทางกรมสรรพากรได้มีการตั้งเอาไว้ก็จำเป็นที่จะต้องจ่ายภาษีให้กับรัฐบาลเช่นเดียวกัน

          อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าประชาชนจะต้องเสียภาษีตามกฎหมายมาตรา 40 (1)ถึง (7) แต่ถ้าหากว่าทางกรมสรรพากรมีการตรวจสอบยอดเงินเข้าตลอดทั้งปีแล้วไม่ถึงขั้นต่ำที่ทางกรมสรรพากรได้มีการตั้งเอาไว้เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเสียภาษีให้กับทางกรมสรรพากรเช่นเดียวกัน 

       อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าการเล่นหวยผิดกฎหมายหากมีการถูกรางวัลแล้วอาจจะต้องเสียภาษี

แต่ก็มีโอกาสน้อยมากเพราะส่วนใหญ่แล้วคนที่ถูกหวยมักจะมีการถูกรางวัลไม่ได้เยอะมากนักเพราะส่วนใหญ่คนที่ซื้อหวยมักจะเล่นตัวละแค่ประมาณ 50 บาทหรือ 100 บาทหรือเต็มที่ก็มักจะเล่นอยู่ที่ 1,000 บาทดังนั้นเมื่อถูกหวยมาจึงมีโอกาสที่จะได้เงินรางวัลเป็นก้อนใหญ่นั้นค่อนข้างน้อยนั่นเอง 

         ซึ่งจะแตกต่างจากการถูกลอตเตอรี่เป็นอย่างมากเพราะลอตเตอรี่นั้นถ้าหากถูกรางวัลใหญ่ๆเช่นรางวัลที่ 1 ก็จะได้เงินเป็นหลักล้านบาทดังนั้นเมื่อมีการถูกรางวัลก็จะต้องนำลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินรางวัลที่กองสลากซึ่งทางกองสลากก็จะมีการหักภาษีอากรไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยปัจจุบันนี้ทางกองสลากจะมีการหักภาษีอากรเก็บเอาไว้เป็นภาษีณที่จ่ายอยู่ที่ 1%  

          ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าไม่ว่าจะเป็นการซื้อหวยใต้ดินที่ผิดกฎหมายหรือแม้แต่ซื้อลอตเตอรี่ก็ตามถ้าหากถูกเงินรางวัลแล้วได้เงินก้อนใหญ่มาก็ต้องเสียภาษีด้วยกันทั้งหมดซึ่งรัฐบาลจะไม่ได้มองว่าเงินนั้นมาจากช่องทางไหนได้เงินที่ได้มาแบบผิดกฎหมายหรือถูกกฎหมายแต่ถ้าหากถึงยอดที่กำหนดเอาไว้ยังไงทุกคนก็ต้องเสียภาษี 

 

สนับสนุนจาก    แทงหวย       

โพสท์ใน สังคมทั่วไป | ติดป้ายกำกับ , | ปิดความเห็น บน เล่นหวยผิดกฎหมาย แถมยังต้องเสียภาษี

ประวัติปราสาทนครวัด ประเทศกัมพูชา 

          ประวัติปราสาทนครวัด เชื่อว่าเมื่อพูดถึงปราสาทนครวัดหลายคนคงรู้จักชื่อเสียงเป็นอย่างดีเนื่องจากว่าปราสาทแห่งนี้เป็นปราสาทเก่าแก่อายุหลายร้อยปีและที่สำคัญเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลก

ในแต่ละวันนั้นจะมีนักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่รวมถึงจากต่างประเทศเดินทางไปเที่ยวอย่างไม่ขาดสายเนื่องจากว่าปราสาทนครวัดแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศิลปะการก่อสร้างที่มีความงดงามและมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานนั่นเอง 

       สำหรับประวัติความเป็นมาของการสร้างปราสาทนครวัดแห่งนี้นั้นว่ากันว่ามีการสร้างขึ้นในช่วงประมาณปีพุทธศักราช 1650 – 1693 ซึ่งตรงกับในช่วงพุทธศตวรรษที่ 17 หรือ เราสามารถกล่าวได้ว่าช่วงในเวลาดังกล่าวนั้นเป็นช่วงเวลาของการปกครองในช่วงของรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 นั่นเอง 

         สำหรับสาเหตุของการก่อสร้างปราสาทนครวัดขึ้นมานั้นว่ากันว่าพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ต้องการที่จะใช้ปราสาทแห่งนี้เป็นราชสาส์นเอาไว้เก็บพระศพของพระองค์   นอกจากนี้พระองค์ยังต้องการตั้งใจที่จะสร้างเพื่ออุทิศถวายให้แก่พระวิษณุเทพซึ่งเป็นเทพเจ้าในศาสนาฮินดูหรือศาสนาพราหมณ์นั่นเอง  

          ลักษณะของการก่อสร้างปราสาทนครวัดแห่งนี้จะเห็นได้ว่าตัวประสาทนั้นมีลักษณะของการตกแต่งแบบของโบราณ   นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าตัวปราสาทนั้นจะมีการหันไปในทิศทางที่แตกต่าง

จากปราสาทอื่นๆภายในประเทศกัมพูชาเนื่องจากปราสาทแห่งนี้นั้นมีการสร้างให้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกซึ่งเป็นทิศของคนตายนั่นเองและถ้าหากว่าเดินทางไปเที่ยวในประเทศกัมพูชาและไปดูประสาทสถานที่อื่นจะเห็นได้ว่าจะมีการสร้างหันหน้าไปทางทิศตะวันออกแทบทั้งหมด ยกเว้นที่ปราสาทนครวัดแห่งนี้ที่เดียว 

          สำหรับปราสาทนครวัดแห่งนี้นับได้ว่าเป็นประสาทที่มีความยิ่งใหญ่อลังการมากกว่าประสาทอื่นๆในประเทศกัมพูชาโดยจะสามารถสังเกตได้ว่าจากประวัติศาสตร์ที่มีการบันทึกเอาไว้หลังจากที่พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 สิ้นพระชนม์ไปแล้วก็มีกษัตริย์องค์อื่นขึ้นครองประเทศและมีการสั่งให้มีการสร้างปราสาทขึ้นมาแต่ไม่มีประสาทที่มีการสร้างหลังจากปราสาทนครวัดแห่งไหนที่จะมีอาณาเขตพื้นที่ใหญ่และสวยงามได้เทียบเท่ากับปราสาทนครวัดแห่งนี้เลย

          สำหรับตัวประสาทนั้นจะมีการสร้างไว้โดยสร้างแบบยกระดับขึ้นสูง 3 ชั้นและมีการผสมผสานกันของศิลปะของ 2 ส่วนนอกจากนี้จุดเด่นของตัวปราสาทก็คือผนังต่างๆหรือระเบียงต่างๆแม้แต่ตัวประสาทเองจะมีการแกะสลักเอาไว้ซึ่งภาพที่มีการแกะสลักเอาไว้นั้นจะมีความสวยงามอย่างเช่นภาพแกะสลักของรูปนางอัปสร และภาพแกะสลักนรก และสวรรค์ รวมถึงภาพกวนเกษียรสมุทร เป็นต้น 

 

สนับสนุนโดย  มั่งมีหวย

โพสท์ใน ประวัติและตำนาน | ติดป้ายกำกับ , | ปิดความเห็น บน ประวัติปราสาทนครวัด ประเทศกัมพูชา 

มองโกลขี่ม้าเข้าทำลายทัพทหารพม่าจนแตก

พงศาวดารจีนไม่ได้กล่าวถึงที่กษัตริย์พม่าประหารทูตมองโกลระบุแต่เพียงว่าไม่ได้กับไปเมืองจีนอีกเลย

มองโกลขี่ม้าเข้าทำลายทัพ เป็นการง่ายที่จะวิจาร์การกระทำของพระเจ้านรสีหบดีหลังจากเหตุการได้ผ่านไปแล้วมักจะกล่าวกันว่าพระองค์คงจะสุขุมกว่านั้นด้วยการผ่อนปรนกษัตริย์เองก็เป็นผู้มีปัญหาพระราชวงศ์กำลังสูญเสียชื่อเสียการยินยอมตามคำเรียกร้องขอองทูตมองโกลก็เท่ากับว่าเป็นการยอมแพ้ยกเอกราชของอาณาจักรให้ศัตรู

ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการกบฏขึ้นทั่วราชอาณาจักรยิ่งไปกว่านั้นพระองค์ทรงรู้สึกว่าทรงมีหน้าที่กรีดกันพวกกมองโกลและพวกไทใหญ่ไม่ให้เข้าไปรุกรานอาณาจักรที่นับถือพุทธศษสนาในแผ่นดินเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรุไลข่านนั้นกำลัวุ่นอยู่กำลังดินแดนที่รบชนะได้มาและไม่ได้จัดการกับปัญหาพม่าต่อไปอยู่ชั่วคราว

แต่พวกไทยกำลังก่อความยุ่งยากให้กับพม่าเมื่ออาณาจักรเล็กๆของไทยคืออาณาจักรกองไกริมมลฑณยูนานยอมแพ้จีนพม่าจึงเห็นเป็นโอกาสจึงลงโทษอาณาจักรนั้นพม่าคิดว่าหากรัฐกันชนตามแนวชายเขตแดนไปยอมแพ้ทีละแห่งสองแห่งดังนี้ย่อมเปิดอาณาจักรพม่าให้กองทัพมองโกลมารุกรานโดยสะดวก

ดังนั้นในปีคริสต์ศักราช1277กองทัพพม่าจึงเข้ารุกรานอาณาจักรกองไลซึ่งบัดนี้อยู่ภายในดินแดนมองโกลกุบไลข่านสั่งให้กองทัพพม่าถอยออกไปอุปราชตารีจึงส่งกองทัพมองโกลจำนวน12,000นายออกไปพม่ามีทหาร60,000นายและทหารม้าจำนวนเล็กน้อยกองช้างอีกปประมาก2,000เชือก

ตลอดสมัยของความยิ่งใหญ่ของกรุงพุกามยึดเอากองช้างเป็นหลักด้วยยุทธ

วิธีให้ศัตรูตกใจยอมแพ้พม่าเชี่ยวชาญการยิงธนูและคงไม่ได้คิดว่าการยิงธนูนั้นพวกมองโกลชำนาญกว่าผู้ใดทั้งหมดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดังที่พม่าได้คาดการณ์เอาไว้ในการรบขั้นแรก

พวกมองโกลตกใจกับการเอาช้างเข้าบุกแต่แม่ทัพมองโกลเลือกสถานที่สู้รบเป็นอย่างดีขนาดที่ทัพช้างของพวกพม่าได้บุกตรงเข้าไปทัพม้ามองโกลก็แอบซุ่มอยู่ในป่าข้างๆคั้นแล้วก็ตีโอบเบื้องหลังแอบหลังต้นไม้ยิงธนูไปยังตัวช้างทีเดียวไม่ให้ทหารเดินตามช้างหรือทหารขี่ช้างได้

เพราะช้างนั้นเมืองเจ็บปวดก็จะโกรธหันกลับวิ่งหนีเยียบเอาทหารเดินเท้าตายเสียมากและกองทหารมองโกลก็ขึ้นขี่ม้าเข้าทำลายทหารพม่าก่อนตั้งตัวติดกองทัพพม่าก็แตกพ่ายไปอุปราชมลฑณยูนานนำกองทัพมองโกลกองที่สองติดตามเข้ามาทำลายป้อมค่ายในอาณาจักรพม่า แต่พวกมองโกลนั้นทนอาหารร้อนในลุ่มน้ำอิรวดีไม่ได้จึงกลับไปมลฑณยูนานทั้งกษัตริย์และประชาชนไม่คิดจะยอมแพ้

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  หวยดี

โพสท์ใน ศิลปะ | ติดป้ายกำกับ , | ปิดความเห็น บน มองโกลขี่ม้าเข้าทำลายทัพทหารพม่าจนแตก

Hippocrates หมอคนแรกของโลก 

         Hippocrates หมอคนแรกของโลก  อาชีพหมอเป็นอาชีพที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากยิ่งในยุคปัจจุบันนี้มีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นมากมายหมอจึงเป็นอาชีพที่ต้องการบายอยู่ตลอดเวลา

ซึ่งอาชีพหมอนั้นแทบจะไม่มีเวลาว่างเลยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหากขาดแคลนหมอก็ทำให้ผู้คนนั้นสามารถเจ็บป่วยล้มตายได้ดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในช่วงสงครามหรือในช่วงที่ทุกคนกำลังมีความสุขอาชีพหมอจึงเป็นอาชีพที่มีความสำคัญ

       อย่างไรก็ตามเราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้ผู้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยที่จะต้องการที่จะเป็นหมอส่วนหนึ่งนั้นก็มาจากการที่อาชีพหมอนั้นกว่าจะมาเป็นหมอได้จะต้องมีการศึกษาเล่าเรียนเป็นระยะเวลานานหลายปีและที่สำคัญนั้นจะต้องเป็นคนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสรีระร่างกายของคนเป็นผู้ที่มีความขยันหมั่นเพียรเพราะต้องท่องจำส่วนต่างๆของร่างกายของมนุษย์หรือแม้แต่ตัวยาต่างๆที่จะใช้ในการรักษาโรค

      นอกจากนี้เมื่อมีการบรรจุเป็นหมอแล้วก็ยังต้องเสียสละชีวิตส่วนตัวของตนเองต้องคอยเข้าเวรในช่วงเวลากลางคืนที่สำคัญเงินเดือนของหมอนั้นถ้าหากว่าประจำอยู่ในโรงพยาบาลของรัฐบาลก็ไม่ได้มีการได้รับเงินเดือนสูงมากนักยกเว้นว่าจะเป็นหมอท้องโรงพยาบาลเอกชนเงินเดือนถึงจะสูงทำให้อาชีพหมอในปัจจุบันเริ่มไม่ค่อยได้

       อย่างไรก็ตามเรารู้ว่าในโลกนี้มีอาชีพที่เป็นคุณหมอแต่คุณรู้หรือไม่ว่าคุณหมอคนแรกของโลกนั้นคือใครซึ่งในบทความนี้เราจะมาเปิดเผยเรื่องนี้กัน

 เพราะเชื่อได้เลยว่าหลายคนรู้ว่า บนโลกใบนี้มีอาชีพหนึ่งที่เรียกว่าหมอ หรือแพทย์ แต่อาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าใครที้เป็นต้นกำเนิดของหมอคนแรก และเป็นหมอมาได้อย่างไร 

      Hippocratesหรือหมอคนแรกของโลกเป็นหมอชาวกรีกในช่วงกรีกคลาสสิกซึ่งในช่วงสมัยนั้นทุกคนจะเชื่อว่าการเจ็บป่วยเป็นบาปที่จะต้องรักษาด้วยพิธีกรรมหรือเวตมนต์แต่ Hippocrates  ไม่ได้คิดแบบนั้นเขาเลยปฏิเสธการรักษาที่เกี่ยวข้องกับเวทมนต์แต่เลือกที่จะรักษาด้วยแผนการเป็นระบบขั้นตอนเริ่มจากซักประวัติคนไข้และหาสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคและรักษาไปตามขั้นตอน บันทึกประวัติของการรักษาไปเรื่อยๆจนคนไข้หายดี

       ซึ่งขั้นตอนในการรักษาแบบนี้และความสามารถในการศึกษาของ Hippocratesทำให้เป็นที่ยอมรับของทุกคนจนได้รับฉายาว่าเป็นผู้ให้กำเนิดวิชาแพทย์หรือบิดาแห่งการแพทย์ตะวันตกเพราะเขารวบรวมงานเขียนต่างๆหรืองานเขียนของตัวเองที่เกี่ยวกับการแพทย์ไว้ให้คนได้ศึกษาต่อรวมไปถึงคำสัตย์สาบานที่ Hippocrates  จะเป็นแพทย์ที่ดีก็เป็นจรรยาบรรณแพทย์หรือกฎปฏิบัติที่ส่งต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ 

 

สนับสนุนเนื้อหาโดย    ole777

โพสท์ใน ศิลปะ | ติดป้ายกำกับ , | ปิดความเห็น บน Hippocrates หมอคนแรกของโลก 

วัดอนาลโยทิพยาราม จังหวัดพะเยา 

       วัดอนาลโยทิพยาราม  สำหรับวัดที่จะพาไปรู้จักเป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งของจังหวัดพะเยาและที่นี่นั้นบอกได้เลยว่าอยู่ท่ามกลางธรรมชาติมากๆเพราะจะปกคลุมไปด้วยต้นไม้เขียวขจีบรรยากาศในวัดจึงค่อนข้างร่มรื่นที่สำคัญมีวัดมีพื้นที่กว้างขวางเป็นอย่างมาก

ในวัดแห่งนี้นั้นถูกสร้างขึ้นอยู่บนดอยบุษราคัมในจังหวัดพะเยามีสถาปัตยกรรมที่งดงามเป็นอย่างมากนับตั้งแต่ซุ้มประตูทางเข้าวัดเลยทีเดียวโดยวัดแห่งนี้มีชื่อว่าวัดอนาลโยทิพยาราม 

       สำหรับวัดแห่งนี้นั้นไม่สามารถบอกเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาในการสร้างได้ว่าสร้างมาตั้งแต่ในช่วงปีพศ. ไหนแต่เพียงแต่ว่าวัดแห่งนี้นั้นสภาพนั้นเก่าแก่เป็นอย่างมากเลยทีเดียวและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ภายในวัดนั้นก็มีเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปปางต่างๆ

หรือวิหารต่างๆนอกจากนี้ยังมีเจดีย์พุทธคยาจำลองรวมถึงหอพักแก้วมรกตจำลองซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นการจำลองขึ้นมาแต่ก็สร้างด้วยทองคำนอกจากนี้ยังมีเก๋งจีนประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมและอื่นๆอีกมากมายเยอะแยะไปหมดที่ถูกสร้างเอาไว้ภายในวัดอนาลโยทิพยารามแห่งนี้

         สิ่งแรกที่นักท่องเที่ยวหรือชาวบ้านผู้คนต่างๆที่เดินทางไปที่วัดแห่งนี้จะเห็นเลยก็คือซุ้มประตูทางเข้าจะเห็นว่าจะเป็นซุ้มประตูขนาดใหญ่มีความสูงมากลักษณะของซุ้มประตูนั้นมีลักษณะของการก่อสร้างคล้ายกับปราสาทหินโบราณเลยทีเดียวโดยทั้งสองฝั่งข้างทางเข้าของซุ้มประตูจะมีการปั้นรูปปั้นพญานาคเอาไว้โดยพญานาคจะมีทั้งหมด 3 เสียงด้วยกัน

ซึ่งจะมีอยู่ทั้งสองฝั่งของทางเข้าประตูและรูปปั้นพญานาคนี้จะมีการทาเป็นสีทองหลังจากผ่านซุ้มประตูวัดเข้าไปแล้วจะได้เห็นสถาปัตยกรรมที่งดงามทั้งสาระและอุโบสถซึ่งสถาปัตยกรรมที่ก่อสร้างขึ้นมานั้นมีความแปลกตาเป็นอย่างมากจะเป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมของไทยและของจีนเลยก็ว่าได้  

        สิ่งที่จะเห็นภายในวัดอนาลโยทิพยารามแห่งนี้นั้นจะมีเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะมีการสร้างรูปปั้นที่น่าเกรงขามนั่นก็คือการสร้างรูปปั้นซึ่งเป็นรูปจำลองของนาคมานพในเครื่องทรงกษัตริย์โดยนักท่องเที่ยวจะเห็นได้ว่าจุดที่มีการก่อสร้างเอาไว้นั้นจะเป็นจุดที่เห็นแล้วสะดุดตาเลยทีเดียวเพราะสร้างเอาไว้ตรงบันไดทางเดินเพื่อที่จะขึ้นเข้าไปชมความงดงามภายในวัดซึ่งรูปปั้นจำลองนี้สร้างเอาไว้ตรงกลางทางเดินนั่นเอง

         นอกจากนี้ยังมีวิหารเก่าแก่ที่ชื่อว่าวิหารพระหมื่นปีซึ่งวิหารแห่งนี้นั้นด้านในนั้นก็มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่นอกจากนี้การตกแต่งวิหารนั้นก็ยังมีการนำกระจกมาใส่เป็นช่องทำให้วิหารแลดูแปลกตาและที่สำคัญยังสามารถทำให้ภายในวิหารไม่มืดเพราะว่ามีแสงส่องถึง  รวมถึงเมื่อผ่านทางบริเวณวิหารหมื่นปีมาแล้วจะเห็นได้ว่าจะมีลานกว้างขนาดใหญ่

ซึ่งร้านแห่งนี้นั้นจะมีการจำลองเจดีย์ขนาดใหญ่เอาไว้ภายในเจดีย์จำลองนี้จะมีการนำพระพุทธรูปหน้าปกขนาดใหญ่มาประดิษฐ์ฐานเอาไว้อยู่ซึ่งเจดีย์นี้มีการสร้างออกมาคล้ายกับการจำลองเจดีย์พุทธคยานั่นเอง 

 

สนับสนุนโดย.    สมัครหวยดี

โพสท์ใน ประวัติและตำนาน | ติดป้ายกำกับ , | ปิดความเห็น บน วัดอนาลโยทิพยาราม จังหวัดพะเยา 

วัดพระธาตุดอยคำ จังหวัดเชียงใหม่ 

      วัดพระธาตุดอยคำ   ว่ากันว่าที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลแม่เฮียะนั้นมีวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งว่ากันว่าวัดแห่งนี้นั้นมีอายุเกินกว่า 1300 ปีมาแล้วเรียกได้ว่าเป็นวัดที่เกิดขึ้นพร้อมกับการกำเนิดของพระพุทธศาสนาเลยก็ว่าได้ดังนั้นวัดแห่งนี้จึงมีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆของจังหวัดเชียงใหม่อีกแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้ด้วยวัดแห่งนี้นั้นถูกสร้างขึ้นเอาไว้อยู่แถวบริเวณดอยคำจึงมีการตั้งชื่อว่าวัดพระธาตุดอยคำนั้นเอง

        สำหรับวัดแห่งนี้ถูกสร้างเอาไว้แถวบริเวณด้านหลังของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ซึ่งถ้าหากใครเคยเดินทางไปเที่ยวจะเห็นได้ว่าหากเดินทางออกจากตัวเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ขับรถไปบนถนนเพียงแค่ประมาณ 10 กิโลเมตรเท่านั้นก็จะเห็นป้ายขนาดใหญ่ซึ่งมีการระบุว่าสถานที่ดังกล่าวนั้นก็คือวัดพระธาตุดอยคำนั่นเองโดยวัดแห่งนี้ว่ากันว่าถูกสร้างขึ้นมาในช่วงตั้งแต่ประมาณปีพุทธศักราช 1230

และผู้ที่สร้างวัดพระธาตุดอยคำแห่งนี้ขึ้นมานั้นก็คือพระโอรสทั้งสองพระองค์ของพระนางจอมเทวีซึ่งพระองค์นั้นเคยเป็นกษัตริย์ที่ปกครองจังหวัดเชียงใหม่ในสมัยอดีตกาลเป็นเจ้าเมืองแห่งหริภุญชัยนั่นเอง 

           นอกจากวัดพระธาตุดอยคำจะมีความเก่าแก่และมีความงดงามเป็นสถาปัตยกรรมที่ควรค่าแก่การมาเยี่ยมชมและอนุรักษ์เอาไว้แล้วที่นี่ยังเป็นสถานที่ที่จัดเก็บพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าอีกด้วยซึ่งจะเห็นได้ว่าสถานที่แห่งนี้นั้นมีสิ่งก่อสร้างมากมายเต็มไปหมดและสถานที่แต่ละแห่งนั้นก็มีความศักดิ์สิทธิ์มีความสวยงาม

เหมาะแก่การมาเยี่ยมชมและมากราบไหว้ขอพรโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธรูปปูนปั้นซึ่งว่ากันว่าพระพุทธรูปไปถึงไหนนั้นถูกอัญเชิญมาจากวัดสุวรรณบรรพตนอกจากนี้ที่นี่ยังมีศาลาการเปรียญกุฏิสงฆ์ซึ่งเป็นศาลาการเปรียญที่มีความเก่าแก่ถูกสร้างขึ้นมาพร้อมกับการสร้างวัดแห่งนี้เลยทีเดียว

          อย่างไรก็ตามตามประวัติความเป็นมาระบุว่าวัดพระธาตุดอยคำแต่เดิมนั้นชาวบ้านเรียกกันแค่ว่าวัดดอยคำเพียงเท่านั้นต่อมาวัดแห่งนี้ร่างพระสงฆ์ไม่มีพระสงฆ์จําพรรษาอยู่ทำให้กลายเป็นวัดร้างซึ่งขนาดนั้นตรงกับช่วงประมาณปีพศ 2509 หลังจากที่วัดดอยคำกลายเป็นวัดร้างแล้วก็มีผู้คนเข้ามาหาของเก่าเรียกว่ามาหาโบราณวัตถุกันเป็นจำนวนมากจนช่วงนั้นมีข่าวลือว่าชาวบ้านนั้นพบวัตถุโบราณหลายชิ้นเรียกได้ว่าเป็นช่วงกรุแตกเลยทีเดียว

           ซึ่งวัตถุที่ชาวบ้านพบกันก็คือพระสามหมอรวมถึงพระรอดหลวงนอกจากนี้ยังมีพระหินทรายปิดทององค์ใหญ่อีกด้วยอย่างไรก็ตามหลังจากที่วัดดอยคำแห่งนี้ถูกกับมาบูรณะซ่อมแซมขึ้นมาใหม่มีพระสงฆ์มาจำพรรษาก็ได้มีการนำพระพุทธรูปที่ชาวบ้านนั้นเคยพบนำมาประดิษฐานกลับมาไว้ที่เดิมและมีการเรียกชื่อวัดแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ว่าวัดพระธาตุดอยคำนั่นเอง 

 

สนับสนุนโดย.    aesexy

โพสท์ใน ประวัติศาสตร์ | ติดป้ายกำกับ , | ปิดความเห็น บน วัดพระธาตุดอยคำ จังหวัดเชียงใหม่ 

หนุ่มรักเสรี ไม่อยากจำกัดมีเพียงแค่เมียเดียว แต่งานเพิ่มอีกรอบครั้งนี้ 9 คนรวด

    สำหรับคำว่าแต่งงานและการมีครอบครัวนั้นส่วนใหญ่  หนุ่มรักเสรี ไม่อยากจำกัด  เราจะคิดถึงการแต่งงานแบบผัวเดียวเมียเดียวและอยู่ด้วยกันด้วยความรักหรือถ้าหากว่าใครที่นับถือศาสนาอิสลามเต็มที่ก็จะมีการแต่งงานอยู่ที่ชาย 1 หญิง 4 คนซึ่งมีน้อยมาก

ที่เราจะเห็นว่าฝ่ายชายนั้นสามารถมีเมียแล้วแต่งงานได้หลายครั้งมีเมียหลายคนอยู่ในภายในบ้านรวมกันเพราะส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงมักจะไม่ชอบให้สามีของตนเองนั้นมีเล็กมีน้อยมากนัก  

        อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วคนในสังคมยังมีใครหลายรูปแบบอย่างเช่นหนุ่มบราซิลคนหนึ่งเขาเป็นคนที่โด่งดังในโลกออนไลน์ด้วยเขาเป็นดาว onlyFans  ซึ่งเขามักจะสร้าง Content ในโลกออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องของการสอนชีวิตคู่ในการแต่งงานการมีสวิงกิ้งกับคู่รักและล่าสุด

ก็ยังเป็นกระแสโด่งดังในโลกสังคมออนไลน์เมื่อเขาแต่งงานกับแฟนเสาแล้วได้พาภรรยาสาวของเขาเดินทางไปฮันนีมูนแต่ตัวเขาและภรรยาของเขานั้นเป็นการฮันนีมูนแบบเปลือยกายไปตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเฮ้ยสถานที่เข้าไปฮันนีมูนในครั้งนี้ก็คือชายฝั่งแถบทางประเทศฝรั่งเศสเนื่องจากบริเวณนี้เป็นจุดที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากของคนที่ชอบการโป๊การเปลือยกาย 

       อย่างไรก็ตามชายหนุ่มชาวบราซิลคนนี้ไม่ได้มีการรักการเปลือยกายรวมถึงไม่ได้มีรสนิยมชอบสวิงกิ้งเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่เขายังมีรสนิยมชอบความเป็นอิสระเสรีอีกด้วยแล้วด้วยความชอบของเขานี่เองที่ทำให้เขาไม่อยากยึดติดอยู่กับผู้หญิงแค่คนคนเดียว

ถึงแม้ว่าเขาจะแต่งงานกันแล้วก็ตามดังนั้นเขาจึงได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ผ่านทางโลกออนไลน์ด้วยการเพิ่มจำนวนภรรยาของเขาแต่การเพิ่มจำนวนเมียของเขานั้นไม่ได้เพิ่มเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นแต่เขาเพิ่มทีเดียว 9 คนพร้อมกันทำให้เขามีภรรยาในสังกัดของเขานั้นมากถึง 10 คนเลยทีเดียว

         ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขซึ่งทางภรรยาของเขาที่แต่งงานกันด้วยนั้นก็อนุญาตเพราะเธอเองนั้นก็มีรสนิยมเช่นเดียวกัน  หวยดี    กับสามีของเธอเป็นคนที่ชอบการผลัดเปลี่ยนคู่นอนและการสวิงกิ้งหรือการมีเพศสัมพันธ์พร้อมกันทีเดียวหลายคน อย่างไรก็ตาม Content เกี่ยวกับการสวิงกิ้งการสอนเรื่องของการเปลี่ยนคู่นอน

ของพวกเขานั้นสามารถสร้างรายได้ขอให้ปุ๊เขาเดือนละประมาณ 2.4 ล้านบาทเลยทีเดียวด้วยเขาให้เหตุผลว่าสิ่งที่เขาทำนั้นไม่ถือว่าเป็นความผิดเพราะยังมีคู่รักหลายคนที่ชื่นชอบรสนิยมเดียวกันกับเขาเขาจึงอยากแชร์ประสบการณ์ของเขาเพื่อสอนให้กับคนที่อยากจะมีรสนิยมและมีประสบการณ์สวิงกิ้งสามารถมีความสุขได้

โพสท์ใน สังคมทั่วไป | ติดป้ายกำกับ , | ปิดความเห็น บน หนุ่มรักเสรี ไม่อยากจำกัดมีเพียงแค่เมียเดียว แต่งานเพิ่มอีกรอบครั้งนี้ 9 คนรวด

ภูเขาไฟฮาวายที่เกาะคีเลาเวอาปะทุหนัก

สำหรับผลกระทบที่เกิดขึ้น ภูเขาไฟฮาวาย จากสถานการณ์น้ำท่วมรวมไปถึงดินถล่มแล้วก็ภูมิเขาไฟปะทุคือหลากหลายประเทศทั่วโลกต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติแตกต่างกันออกไปอย่างที่เกาะฮาวายภูเขาไฟคีเลาเวอาเกิดการปะทุอย่างต่อเนื่องกินระยะเวลาร่วม2เดือนแล้วได้มีภาพที่แชร์กันออกมา

ซึ่งเป็นภาพของภูเขาไฟคีเลาเวอาที่เกาะฮาวายขณะที่ภูเขาไฟลูกนี้กำลังปะทุครั้งล่าสุดก็คือในคืนวันที่30พฤศจิกายน64ถึงวันที่1ธันวาคม64ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเป็นภาพแบบเร่งความเร็วทำให้เห็นภาพการปะทุที่เกิดขึ้นภายในปล่องของภูเขาไฟอย่างชัดเจน

โดยการปะทุเกิดขึ้นภายในปล่องของภูเขาไฟที่ตั้งอยู่บนขอบบริเวณตะวันตกของภูเขาไฟในภูเขาไฟคีเลาเวอาลูกนี้เริ่มปะทุมาประมาณ2เดือนแล้วและยังคงเกิดการปะทุอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันแต่เบื้องต้นยังไม่เป็นภัยคุกคามต่อประชาชน ส่วนที่อินเดียเกิดดินถล่มบนถนนทางหลวงจนทำให้ถนนเสียหาย

เจ้าหน้าที่ต้องเร่งสั่งปิดถนนชั่วคราวส่งผลทำให้รถติดอย่างหนักกระทบต่อประชาชนที่กำลังจะเดินทางไปทำบุญที่วัด ส่วนที่เวียดนามเกิดฝนตกหนักน้ำท่วมและดินถล่มทางตอนกลางของประเทศโดยพบว่ามีสองจังหวัดที่อยู่ริมชายฝั่งตอนกลางและแหล่งปลูกกาแฟของเวียดนามเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด

นอกจากนี้น้ำยังได้เข้าท่วมนาข้าวกินพื้นที่ประมาณ8.7ตารางกิโลเมตรและมีรางานผู้สูญหาย18คนในจำนวนนี้บางรายนั้นคาดกันว่าอาจจะเสียชีวิตแล้วเนื่องจากนี้บ้านเรือนของประชาชนจำนวนมากยังได้รับความเสียหายขณะที่ภาพข่าวตามเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงของน้ำท่วมในครั้งนี้

ประชาชนต้องใช้เรือในการสัญจรเนื่องจากว่าถนนนั้นแปลสภาพเป็นคลองส่วนทางหลวงทางเชื่อมระหว่างจังหวัดแล้วก็ถนนทางย่อยจำนวนมากถูกดินถล่มลงมาปิดทับเส้นทางแบบนี้ระดับน้ำท่วมบางจุดสูงเกิน1เมตรและล่าสุดปริมาณฝนเริ่มลดลงแล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่ยังคงอยู่ในระหว่างการติดตามค้นหาผู้สูญหาย

นอกจากนี้ที่ประเทศโคลัมเบียทำให้มีฝนตกลงมาอย่างหนักเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทำให้น้ำล้นเข้าท่วมถนนทางหลวงแถบทางตอนเหนือของประเทศแล้วกระแสน้ำยังได้ทำให้ยานพาหนะรถโดยสารประจำทางก้อนหินซากต่างๆถูกน้ำพัดเข้าไปกีดขวางเส้นทางการจราจรที่อยู่บนท้องถนน

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังได้เปิดเผยอีกว่าฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทำให้บ้านเรือน80หลังคาเรือนถูกน้ำท่วมมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกประมาณ7คนและยังไม่มีผู้เสียชีวิตทั้งนี้ทางนายกเทศมนตรีได้กล่าวว่ามีแม่คนหนึ่งตัดสินใจโยนลูกข้ามกำแพงออกมาจากภายในบ้านเพราะว่ากำลังจะจมน้ำเด็กได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือได้ทัน

 

สนับสนุนโดย.  ชุดตรวจ hiv

โพสท์ใน สังคมทั่วไป | ติดป้ายกำกับ , | ปิดความเห็น บน ภูเขาไฟฮาวายที่เกาะคีเลาเวอาปะทุหนัก