กำเนิดพระราชวังแห่งเดียวในไทยที่ตั้งบนเกาะ

ณ  บนเกาะสีชังที่จังหวัดชลบุรี  เมื่อนานมาแล้วนั้นก็ประมาณ 100 ปี

ที่ทีปรากฏการสร้างพระราชวัง  พระจุฑาธุชราชสถาน ที่เป็นที่พักของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 5 และพระราชวงศ์ แต่ว่าเป็นการที่กำลังดำเนินการที่ยังไม่เสร็จก็ต้องมีบางส่วนนั้นที่ต้องถูกถอนสิ่งปลูกสร้างบางส่วนนั้นออกไป  

ก่อนที่พระราชวัง  พระจุฑาธุชราชสถาน นั้นได้ถูกสร้างขึ้นในช่วง ปี  พ.ศ.2431

ที่บนเกาะสีชังซึ่งเคยเป็นที่ประทับของพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี  และสมเด็จพระเจ้า ลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ นั้นทรงได้ประชวรอยู่ โดยมีหมอนั้นได้บอกว่าให้คำแนะนำว่าให้ไปประทับ  ณ เกาะสีชัง เพราะว่าเป็นอากาศที่ดีและได้บรรยากาศจากทะเลซึ่งอาจจะทำให้อาการนั้นทุเลาลงก็ได้  

  ในนั้นทั้งสองพระองค์ก็ได้เสด็จไปตามคำของหมอหลวงเพื่อที่จะไปประทับรักษาตัว เสด็จมาพักที่เป็นเรือนหลวงซึ่งที่เคยเป็นที่ฝรั่งนั้นได้เช่าและอยู่ ในบริเวณนั้นเป็นบริเวณที่ติดต่อกับเขตของวัด  ซึ่งได้เล่าต่อกันมาว่าเกาะสีชังเป็นแหล่งที่ชาวต่างชาตินั้นนิยมและชอบเดินทางไปรักษาตัวกันมาก และยังมีปรากฏว่าเคยใช้เป็นที่พักฟื้นของ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าอัษฎาวค์เดชาวุธ อีกพระองค์ด้วย  

     และในเมื่อเวลาต่อมาเมื่อปี 2432 นั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 5 นั้นได้มีคำสั่งให้สร้างเรือนนั้นขึ้นอีก  สามเรือนได้แก่ เรือน วัฒนา เรือน ผ่องศรี และเรือนอภิรมย์ ซึ่งเป็นตามพระนามของสมเด็จพระนางเจ้าวัฒนาพระราชเทวี พระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี  พระวรราชเทวี และพระนางเจ้าสายสวลีภิรมย์ ตามลำดับ และก็พร้อมให้ที่ตรงนี้นั้นเป็นที่สถานที่พักฟื้นผู้ป่วย  

  ซึ่งในรัชกาลที่ 5 นั้นได้ทรงพระราชทานนามพระราชนั้นว่า ( พระจุฑาธุชราชฐาน  ) โดยพระราชฐานที่แห่งนี้นั้นได้ประกอบด้วยพระที่นั่งทั้ง 4 องค์ พร้อมกับการที่สร้างพระตำหนักนั้นขึ้นอีก  14 ตำหนัก โดยมีสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวง์ กรมพระภาณุพันธุวงษ์วรเดช นั้นเป็นแม่กอง  โดยออกแบบ ภายในนั้นมีพระราชฐานยังมีสระน้ำ ลำธารน้ำ บันได และก็ทางเดินด้วยเท้า   

    และในเมื่อปี 2436 นั้นได้เกิดเหตุการณ์  ร.ศ.112 เกิดข้อพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศสเรื่องดินแดงแบ่งเขตนั้นฝรั่งเศสนั้นได้เข้ามาปิดล้อมอ่าวไทยที่รวมไปถึงเกาะสีชัง  ซึ่งทำให้การก่อสร้างพระที่นั่งและตำหนักต่างๆนั้นต้องหยุดการก่อสร้างนั้นลง   

และในเวลาต่อมานั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว  ทรงได้มีคำสั่งให้มีการรื้อถอนพระที่นั่นนั้นออกที่สร้างด้วยไม้นำออกไปสร้างที่อื่น ซึ่งบางแหล่งข้อมูลนั้นไม่มีหลักฐานว่าได้ไปสร้างที่ไหนนั้นบ้าง  แต่ว่าแหล่งนั้นก็ได้ระบุชื่อเช่นอย่างเป็นพระที่นั่งมันธาตุรัตน์โรจน์ เป็นต้น  

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ประวัติและตำนาน และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร