สถาปัตยกรรมสวนลอยบาบิโลน

สถาปัตยกรรมคือสิ่งปลูกสร้างที่มีการออกแบบที่มีการผสมผสานทั้งวิทยาศาสตร์และศิลปะ สถาปัตยกรรมต้องอาศัยทั้งสองสิ่งนี้ประกอบอยู่จึงจะสามารถออกมาเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามได้ และสถาปัตยกรรมถือเป็นผลงานที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของคนหรือสถานที่นั้นออกมาได้

ว่ามีความเป็นอยู่ลักษณะรวมถึงสามารถทำให้เห็นถึงวิถีชีวิตของผู้คนได้ด้วย สถาปัตยกรรมจึงเป็นสิ่งที่มีความน่าสนใจเพราะไม่ได้มีแต่เพียงความสวยงามในด้านการออกแบบที่มีการผสมผสานของศิลปะและวิทยาศาสตรืย่างลงตัวเท่านั้น แต่ในบางสถาปัตยกรรมก็เต็มไปด้วย

เรื่องเล่าและตำนานต่างๆมากมายที่เคยเกิดขึ้นในสถานที่นั้นๆหรือเหตุกรณ์ที่ทำให้เกิดสถาปัตยกรรมที่สวยงามหรือแปลกประหลาดเหล่านั้นขึ้นมา และในโลกของเรานั้นก็มีสิ่งที่เป็นสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจอยู่ทั่วทุกทุทโลกด้วย

สวนลอยบาบินโลน ก็เป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่สวยงามและน่าสนใจแห่งหนึ่งของโลก สวนบาบอโลนั้นถุกจัดให้เป็น7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกด้วย เพราะไม่เพียงแต่ความสวยงามที่มีการสร้างและออกแบบในเชิงสถาปัตยกรรมเท่านั้น

แต่สิ่งที่ทำให้สวนอห่งนี้นั้นเป็นหนึ่งในสิ่งมหัสจรรย์ก็คือเรื่องราวและเหตุการณ์ในการกำเนิดสวนลอยแห่งนี้ขึ้นมานั่นเอง สวนลอยนี้นั้นถูดตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำ สถาปัตยกรรมนี้นั้นตั้งอยู่ในประเทศอิรัก มีการสร้างโดยพระเจ้าผู้ปกครองเมืองในสมัยนั้นคือ Medo Persian Empire สถานที่สถาปัตยกรรมที่เต็มไปด้วยความงามนี้นั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นของขวัญแก่มเหสีของพระองค์นั่นเอง

และเป็นที่ประทับเพื่อพักผ่อนหย่อยใจของพระนางด้ย โดยสถานที่นี้นั้นถูกสร้างเมื่อ600ปีก่อนคริสศักราช โดยพื้นที่ในการก่อสร้างนั้นมีพื้นที่ทั้งหใด400ตารางฟุตเลยทีเดียว มีความสูงและการจัดสร้างแบ่งออกเป็นชั้นในลักษณะขั้นบนใด และในทุกๆชั้นนั้นมีการประดับและตกแต่งด้วยดอกไม้ต้นไม้อย่างสวยงาม 

เนื่องจากมีต้นไม้เยอะทำให้ต้องมีการจัดตั้งระบบน้ำจากชลประทานหรือการนำน้ำในแม่น้ำที่ล้อมรอบสถานที่นี้มาใช้ในการบริโภคและใช้สอยในส่วนต่างๆ โดยน้ำในการเลี้ยงต้นไม้นั้นจะมีการทำเป็นในลักษระน้ำตกด้วยเพื่อให้สวยงามและเป็นสิ่งที่จะไปหล่อเลี้ยงต้นไม้ได้อย่างทั่วถึง

แต่อย่างไรก็ตามสวนบาบิดลนนี้นั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่มีการทราบอบ่างแน่ชัดว่าสวนบาบิโลนนั้นมีการจัดตั้งอยู่ที่ใดกันแน่ และสวนนั้นอาจจะมีอยู่จริงแต่มีการถูกทำลายลงไปด้วยสาเหตุต่างๆ โดยสันนิษฐานว่ามีการทำลายหลังช่วงคริสต์ศักราชนั่นเอง สวนบาบิโลนนั้นถึงแม้จะเป็นสวนที่ดูจากการบันทึกแล้วนั้นจะเป็นสวนที่ดูมหัสจรรย์และสวยงาม

แต่อาจจะเป็นเพียงสวนที่อยู่ในความคิดและจินตนาการของนักเขียนชาวกรีกและโรมันเท่านั้นก็ได้ และก็มีการสันนิษบานต่อว่าอาจจะเป็นวนที่เป็นที่ตั้งขิงกษัตริย์เชนนาเชริบที่เป็นเพียงสถานที่สถาปัตยกรรมที่สวยงามและตั้งใกล้แม่น้ำเมืองโมซูลในประเทศซีเรียนั่นเอง อย่างไรก็ตามสวนลอยบาบิโลนนั้นก้เป็นสิ่งที่ได้มีการยอมรับว่าเป็นสิ่งที่สวยงามและมีการนำแบบจำลองของสวนลอยบาบิโลนนั้นไปเป็นต้นแบบในการสร้างสวนลอยในปัจจุบันด้วย

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  aesexy

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ศิลปะ และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร