ชนิดของสีที่ใช้ในงานศิลปะ

ผลงานศิลปะที่ศิลปินสร้างสรรค์ออกมานั้น นอกจากจะมีการวาดรูปแล้วยังมีการใช้สีในการระบายผลงานด้วย และการใช้สีแต่ละชนิดก็แตกต่างกันไปตามความสามารถ ความถนัดของศิลปินแต่ละคน ผลงานศิลปะไม่มีการจำกัดใช้ชนิดสีอย่างตายตัว ศิลปินสามารถใช้สีชนิดใดก็ได้ที่ตนเองต้องการหรือถนัด ซึ่งสีที่ใช้ในการระบาย สร้างสรรค์ผลงานศิลปะมีด้วยกันทั้งหมด  8 ชนิด ดังนี้

1.สีเทียน 

สีที่มีลักษณะเป็นฝุ่นผงละเอียดนำไปผสมกับขี้ผึ้งหรือไขสัตว์ ก่อนจะนำไปอัดเป็นแท่ง สีเทียนมีลักษณะทึบแสง สามารถทาทับสีกันได้ หากไประบายสีอ่อนไปแล้วสามารถระบายสีเข้มทับได้ และสีเทียนมักไม่เกาะติดพื้น สามารถขูดออกได้ ซึ่งมักนิยมใช้สีเทียนในวัยเด็กที่กำลังหัดวาดรูป อย่างเช่น เด็กอนุบาล เป็นต้น

2.ดินสอสี 

สีที่มีลักษณะเป็นผงละเอียดก่อนจะนำไปผสมกับขี้ผึ้ง หรือไขสัตว์ แล้วนำไปอัดเป็นแท่งดินสอ ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายสีชอล์ก แต่แท่งจะเรียวยาวกว่า และราคาถูกกว่า ดินสอสีเป็นสีที่เด็กๆนิยมใช้กัน และในปัจจุบันในการพัฒนาดินสอสีให้เป็นลักษณะดินสอสีไม้ระบายน้ำ คือนอกจากเป็นดินสอสีแล้วยังสามารถเป็นสีน้ำได้อีกด้วย โดยมีการใช้งานในลักษณธเดียวกับสีน้ำที่ต้องมีการนำพู่กันมาใช้ในการระบาย

3.สีน้ำ 

สีที่ใช้น้ำเป็นส่วนผสมหลัก ไม่ว่าจะเป็นการทำให้สีเจือจางหรือเข้มขึ้น และต้องใช้พู่กันในการระบายสี ดังนั้นศิลปินต้องมีความชำนาญในการผสมสีเข้ากับน้ำและการใช้พู่กันในแต่ละเบอร์ เพราะสีน้ำค่อนข้างควบคุมและแก้ไขได้ยาก สีน้ำเป็นสีที่มีการใช้กันมาตั้งแต่โบราณ ทั้งในทวีปยุโรป และเอเชีย โดยเฉพาะประเทศจีน และญี่ปุ่นที่มีความสามารถในการระบายสีน้ำอย่างเป็นเลิศ

4.สีโปสเตอร์ 

สีที่มีลักษณะเป็นฝุ่นก่อนนำไปผสมกาวน้ำแล้วบรรจุใส่ขวด เมื่อจะใช้งานต้องมีการใช้น้ำในการผสมสี ซึ่งมีลักษณะเดียวกับสีน้ำ ใช้น้ำเป็นส่วนผสมหลักเพื่อทำให้สีเกิดการเจือจางหรือเข้มขึ้น แต่สีโปสเตอร์จะเป็นเนื้อข้นกว่า มักใช้ในการวาดรูปออกแบบหรือวาดรูปประกอบเรื่องราวต่างๆ

5.สีชอล์ก 

สีที่มีลักษณะเป็นฝุ่นผงละเอียดผสมกาวยางไม้หรือขี้ผึ้งแล้วนำมาอัดเป็นแท่งเหมือนแท่งดินสอสี แต่สีชอล์กจะมีเนื้อที่ละเอียดและมีขนาดแท่งที่ใหญ่กว่าดินสอสี สีชอล์กถูกใช้ในการวาดภาพมากว่า 250 ปี โดยเฉพาะในงานวาดภาพเหมือน 

6.สีฝุ่น 

สีที่เกิดจากการที่มนุษย์นำหิน ดิน ทราย แร่ธาตุ สัตว์ พืชมาบดเป็นผงละเอียดแล้วผสมกับน้ำและกาวเพื่อนำไปใช้วาดรูปตามผนังในสมัยก่อน  แต่ในปัจจุบันสีฝุ่นมีลักษณะเป็นผง ถ้าจะใช้งานต้องนำสีฝุ่นไปผสมน้ำ เหมือนกับการใช้งานสีโปสเตอร์ สีฝุ่นเป็นสีที่มีความทึบแสง ศิลปินนิยมใช้ในการวาดภาพทั่วไป โดยเฉพาะการวาดภาพฝาผนัง

7.สีน้ำมัน 

สีที่มีการผสมระหว่างน้ำมันกับสีฝุ่น โดยน้ำมันที่ใช้ในการผสมส่วนใหญ่เป็นน้ำมันที่มาจากพืช มีลักษณะเป็นสีทึบแสง ศิลปินมักนิยมนำสีไปผสมสีขาวก่อนจะลงสี โดยใช้พู่กันในการระบาย สีน้ำมันค่อนข้างมีความคงทน กันน้ำและแห้งช้า จึงถูกนิยมนำไปใช้ในงานวาดรูปบนผ้าใบ งานวาดรูปที่มีขนาดใหญ่ๆ

8.สีอะครีลิค 

สีที่มีส่วนผสมของสารพลาสติกโพลีเมอร์ จำพวกสารไวนิลหรืออะครีลิค  สีอะครีลิคเป็นสีที่ถูกคิดค้นและผลิตขึ้นมาใหม่ มีลักษณะโปร่งแสงและทึบแสง คล้ายกับสีน้ำและสีน้ำมัน หากจะใช้งานต้องนำไปผสมน้ำ สีอะครีลิคเป็นสีที่มีความทนทาน กันน้ำได้ดี และเหตุนี้จึงทำให้สีอะครีลิคมีราคาที่ค่อนข้างสูง

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  เล่นหวยลาวยังไงให้ถูก

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ศิลปะ และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร