ความคิดที่แตกต่าง

ความคิดที่แตกต่างถือเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง ศิลปะทางความคิดซึ่งถือได้ว่าเป็นความคิดที่เกิดจากการสร้างสรรค์เช่นกัน เพราะสิ่งใดที่มีคามแตกต่างจากสิ่งอื่นนั้นก็สามารถที่จะเรียกได้ว่าการสร้างสรรค์ทางความคิดนั่นเอง ซึ่งศิลปะทางความคิดนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เป็นรูปร่าง

แต่เป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้ความคิดและความทรงจำและจะสามารถแสดงออกและสื่อสารออกมาได้หลากหลายช่องทาง ทั้งการสร้างสรรค์ชิ้นงานชนิดหนึ่งหรือการแสดงออกมาทางอารมณ์สีหน้าเป็นต้น สิ่งที่มีการแสดงออกมาจากความคิดนั้นล้วนถูกเรียกว่าศิลปะทางความคิดนั่นเอง

ซึ่งความคิดที่แตกต่างที่สามารถเรียกว่าเป็นศิลปะทางความคิดได้นั้นได้แก่ความคิดที่แตกต่างทางด้านการสร้างสรรค์ชิ้นงาน ผู้ใดที่มีความคิดทางด้านการสร้างสรรค์ชิ้นงานหลากหลายประเภทที่มีความแตกต่างและไม่เหมือนใครนั้นเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมและเป็นสิ่งที่ควรภาคภูมิใจอย่างยิ่ง

ที่เรานั้นได้สร้างศิลปะด้นการสร้างสรรค์ออกมาภายใต้ความคิดศิลปะที่แตกต่างจากคนอื่นๆทั่วไปนั่นเอง โดยศิลปะในการสร้างสรรคืสิ่งที่แตกต่างนั้นล้วนมากจากประสบการณ์ตรงของผู้สร้างนั่นเอง จึงสรุปได้ว่าผู้สร้างสรรค์จะต้องมีสิ่งที่อยู่ภายใต้ความคิดที่แต่งต่างและเป็นสิ่งที่มีความแปลกใหม่ไม่เหมือนใคร

ความคิดที่แตกต่างทางด้านการใช้ชีวิต สำหรับคนที่มีความคิดที่แตกต่างในการใช้ชีวิตที่ต่างออกไปนั้นโดยมีแนวทางที่ไม่อิงต่อทฤฏีหรือสิ่งต่างๆรอบตัว ใช้ชีวิตอย่างที่เราต้องการ อย่างที่เราอยากจะเป็น ก็เป็นความคิดที่แตกต่างและยังถือว่าเป็นความคิดที่มีการผสมผสานเรื่องของศิลปะเข้าไปด้วยนั่นเอง เพราะการใช้ชีวิตที่แตกต่างเปรียบเหมือนการระบายสีใส่ชีวิตของตัวิ้งนั่นเองว่าเรานั้นต้องการสีอะไรหรือเรานั้นต้องการโครงสร้างแบบไหนให้ชีวิตของเรา

ความคิดที่แตกต่างทางด้านการใช้ภาษา  การมีความคิดและการใช้ภาษาที่แตกต่างออกไปก็เป็นการสร้างศิลปะทางความคิดด้านความแตกต่างให้มีการเกิดขึ้นเช่นกัน แต่ในเรื่องภาษานั้นอาจจะมีข้อจำกัดในการใช้มากกว่าสิ่งอื่นๆเพราะภาษาเป็นสิ่งที่เปราะบางและไม่สามารถแสดงออกถึงความคิดที่แตกต่างได้อย่างเต็มที่

ความคิดที่แตกต่างทางด้านการสื่อสารด้านอารมณ์ ความแตกต่างทางความคิดทางด้านอารมณ์นั้นก็คือ การแสดงออกทางด้านอารมณืเพราะเมื่อเรานั้นมีความคิดที่แตกต่างในการอสดงอารมณ์ต่างๆของเราออกมานั้นถือว่าเป็นการสร้างสรรค์นั่นเอง ยกตัวอย่างเช่น ถ้าหากในใจเรานั้นกำลังโกรธหรือกำลังใจร้อนอยู่นั้นแต่หากความคิดของเรามีความแตกต่างจากอารมณ์ก็ถือว่าสิ่งนั้นเป็นการสร้างสรรค์ทางด้านอารมรืที่มีความแตกต่างและยังเป็นศิลปะในการใช้ชีวิตอีกด้วยนั่นเอง

ความคิดที่แตกต่างทางด้านการพูด เรามักจะมีความคิดที่แตกต่างได้เสมอ แต่ความแตกต่างเหล่านี้จะต้องสอดคล้องกับความเนจริงและสมเหตุสมผลด้วย ถึงแม้จะเป็นความคิดที่แตกต่างทางด้านคำพูดแต่การใช้คำพูดก็เป็นสิ่งที่ต้องใช้ศิลปะในการพูดควบคู่กับความคิดที่แตกต่างด้วย

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  sagame66

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ศิลปะ และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร