การเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง2475

นอกจากนี้หลังจากที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองในปี2475ก็ได้มีนายกรัฐมนตรีได้แยกไปอีกคนหนึ่งเขาก็ได้เข้ามานั่งในที่ประชุมเสนาบดีพระมหากษัตริย์ก็ทรงเป็นประมุกของรัฐการเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในแนวทางการเมืองการปกครองถามว่าอะไรคือเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการระบบการเปลี่ยนแปลง2475คือการทำให้พระมหากษัตริย์นั้นทรงหลุดพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

ซึ่งองค์เจ้า วรรณท่านพูดถูกว่าการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง2475ทำให้เรารักในหลวงมากขึ้นและเหตุผลที่ทำให้เรารักในหลวงมากขึ้นเพราะว่าท่านไม่ทรงเป็นนายกรัฐมนตรี

หลังจากที่มีการยึดอำนาจเสร็จสิ้นนอกจากการลดค่ารัฐชูประการและออกพระราชบัญญัติห้ามยึดทรัพย์กสิกรแล้วงานที่สำคัญของปรีดีและคณะราษฎรคือการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกและจัดให้มีผู้แทนราษฎรตลอดจนการเผยแพร่ระบอบประชาธิปไตยงานวางรากฐานระบอบประชาธิปไตยที่มีความสำคัญยิ่งนี้ดำเนินไปตามท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างคณะราษฎรกับกลุ่มอำนาจเก่าที่ขุขุ่นอยู่ตลอกเวลา

กล่าวได้ว่าเค้าโครงการเศรษฐกิจหรือสมุดปกเหลือนี้เป็นเอกสารที่สะท้อนถึงความคิดของปรีดีพนมยงค์ได้ดีที่สุดชิ้นหนึ่งทว่าการเสนอเอกสารนี้กลับกลายเป็นจุดหักเหของชีวิตและพลักผันเส้นทางประวัติศาสตร์สยามอันเนื่องมาจากข้อความในเอกสารนี้กลายเป็นบ่อเกิดความแตกแยกในคณะราษฎรอย่างสำคัญยิ่งเอกสารเค้าโครงการเศรษฐกิจมีใจความสำคัญคือให้รัฐบาลทยอยซื้อที่ดินจากเอกชนและจัดตั้งสหกรที่ทำการผลิตขายและจัดสวัสดีการต่างๆของชุมชนขึ้นให้กระจายครอบคุมทั่วประเทศการเสนอให้ราษฎรส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างของรัฐและสหกรทั่วประเทศดำเนินการผลิตภายใต้กรอบของรัฐแสดงถึงแนวคิดรวบอำนาจเข้าสู่ส่วนกลางในเค้าโครงเศรษฐกิจนี้

ขณะที่การเปิดโอกาศให้สหกรควบคู่จัดการผลิตการขายตลอดจนจัดการศึกษาและปกกันตนเองแสดงถึงแนวคิดการกระจายอำนาจทั้งทางเศรษฐกิจการเมืองเค้าโครงการเศรษฐกิจ

ซึ่งนายปรีดีเรียกว่าเป็นสหกรนิยนนี้จึงได้เป็นส่วนผสมของแนวคิดสองแบบที่พยายามที่จะสร้างความเป็นธรรมทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดขึ้นโดยสันติสักทีผ่านการปราณีปราณอมระหว่างชนชั้นต่างๆในสังคม

นอกจากนี้เค้าโครงเศรษฐกิจอันนี้มันเป็นจุดยืนที่สำคัญรัฐธรรมนูญฉบับนี้สำคัญเลยทุกๆคนเท่ากันหมดโดยตามกฎหมายแต่มันยังไม่เท่าเทียมกันในทางเศรษฐกิจอาจจะมีความต้องการให้มีคนเท่าเทียมในทางเศรษฐกิจเพราะถ้าเท่าเทียมทางเศรษฐกิจมันก็จะเท่าเทียมกันจริงๆทางการเมืองและก็วัฒนธรรมเพราะฉะนั้นเค้าโครงเศรษฐกิจนี้ก็ต้องการที่จะยืนญัติแสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจ

กล่าวคือลดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนการที่นำเสนอเค้าโครงเศรษฐกิจแนวตามบรรยากาศที่แนวขุนนางและกลุ่มเจ้านายจากระบอบเก่ายังคงหาทางที่จะยึดอำนาจกลับคืนประกอบกับการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญที่นำเสนอไว้ในเอกสารนี้เป็นเรื่องที่ขณะราษฎรหลายคนลังเลที่จะเผชิญ

 

สนับสนุนโดย  ทางเข้าdewabet

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ประวัติศาสตร์ และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร