สมาคมโภชนาการแห่งเกาหลี

สมาคมโภชนาการแห่งเกาหลี ถือว่าเป็นการวร้างตัวตนและวัฒนธรรมของเกาหลีอย่างหนึ่ง ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2510 เพื่อยุติการพัฒนาด้านโภชนาการและปรับปรุงสุขภาพและโภชนาการของประชาชน ขณะนี้ได้ขยายขนาดด้วย

สมาชิกปัจจุบัน 700 คนและตัวแทน 110 คน สำหรับสมาคมจัดพิมพ์วารสารโภชนาการและสุขภาพเหล่านี้นั้นก็เพื่อเผลแพร่และมีการจัดทำในหลากหลายภาษามากขึ้น

เพื่อสื่อสารและเชิญชวนทั้งคนเกาหลีเองรวมทั้งชาวต่างชาติให้ได้เรียนรู้ในเรื่องราวเหล่านี้ด้วยอาจารย์และนักวิชาการด้านโภชนาการ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ การแพทย์ เภสัชวิทยา การเกษตร ชีววิทยา ชีวเคมี ฯลฯ และระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยในประเทศและอุตสาหกรรมได้รับการลงทะเบียนเป็นสมาชิก

สมาคมนี้เป็นสมาคมโภชนาการกระทะแห่งเดียวของเกาหลีที่เป็นสมาชิกของ International Union of Nutritional Sciences, IUNS และ Federation Asian Nutrition Societies, FANS สมาชิกมีความกระตือรือร้นอย่างมากในสาขาสหวิทยาการและมีส่วนสนับสนุนอย่างมากต่อการเติบโตของโภชนาการเกาหลี สมาคมโภชนาการแห่งเกาหลีจัดการประชุมฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงเป็นประจำทุกปี และยังจัดการประชุมสัมมนาเพื่อตรวจสอบประเด็นปัจจุบันด้วย

ตัวเลขที่มีอำนาจในสาขาต่างๆ นอกจากนี้ สมาคมยังจัดให้มีการสัมมนา การบรรยาย และการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้บริการแก่สมาชิกด้วยข้อมูลล่าสุด การวิจัยใหม่ และผลลัพธ์ของพวกเขา เพื่อเฝ้าและติดตามสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพฤติกรรมผลตอบรับกระแสต่างๆที่ได้รับจากทั้งคนเกาหลีรวมถึงชาวต่างชาติด้วย

สมาคมโภชนาการแห่งเกาหลีได้กำหนดเกณฑ์การอนุญาตอาหารที่แนะนำ (RDA) สำหรับชาวเกาหลีตั้งแต่ปี 2505 เพื่อให้ค่าอ้างอิงสำหรับการบริโภคสารอาหารในอาหาร

สำหรับประชากรที่มีสุขภาพดี เพื่อให้ร่างกายนั้นได้รับการบริโภคอาหารที่ดี และเป็นแนวทางสำหรับการวางแผนและประเมินอาหารของประชากรเกาหลี และได้รับการแก้ไขทุก 5 ปี ในปี 2548 KNS ได้จัดทำ Dietary Reference Intakes for Koreans (KDRIs)

ซึ่งประกอบด้วย EAR, RI, AI และ UL ซึ่งเป็นระบบใหม่ของคำแนะนำด้านอาหาร ในปี 2558 และ 2563 KNS ได้แก้ไขการบริโภคอาหารอ้างอิงสำหรับชาวเกาหลี ด้วยวัฒนธรรมการบริโภคของเกาหลีที่ผ่านมานั้นมีการวิจัยว่าคนเกาหลีส่วนใหญ่นั้นนิยมในเรื่องของความผอมที่เป็นรูปลักษณ์ภายนอก ว่าคนผอมเหมือนไอดอลนั้นจะทำให้ได้รับการยอมรับ  aesexy    ทำให้เกิดกรณ๊ในเรื่องของสุขภาพมากมายเกิดขึ้น (โครงการวิจัยของกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ พ.ศ. 2558 และ 2563 KDRIs)

สมาคมโภชนาการแห่งเกาหลีได้ให้การสนับสนุนด้านอาหารและโภชนาการเป็นจำนวนมากโดยการจัดตั้ง KNIC (คณะกรรมการข้อมูลโภชนาการของเกาหลี) KNIC ทำให้สามารถให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาหารและโภชนาการ ไม่เพียงแต่สำหรับสมาชิกเท่านั้น

แต่ยังรวมถึงสาธารณะด้วยวิธีการที่รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น เพื่อเตรียมพวกเขาให้พร้อมสำหรับยุคข้อมูลข่าวสารที่กำลังจะมาถึงในศตวรรษที่ 21 ก็เป็นสิ่งที่ชาวเกาหลีนั้นให้ความสนใจและในปัจจุบันการบริโภคอาหารนั้นก็มีทางเลือกมากมาย เพื่อสุขภาพที่ดี

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ศิลปะ และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร