วัฒนธรรมและประเพณีของคนไทยเป็นอย่างไรนะ 

อย่างที่ทราบกันดีว่าวัฒนธรรมและประเพณีของชาวไทยเป็นศิลปกรรมไทยที่เรียกว่าศิลปะที่มีความปราณีตอย่างงดงามซึ่งมีความ แสดงออกในรูปแบบของการแสดงที่มีความอ่อนโยนและมีความสร้างสรรค์ที่ออกมาแบบสวยงามสืบทอดต่อกันมาจากรุ่น สู่รุ่นจนกลายเป็นศิลปะประจำชาติที่มีรูปแบบและเป็นลักษณะเฉพาะโดยส่วนใหญ่

จะบอกเล่าถึงเรื่องราวจากสภาพแวดล้อม และความเป็นอยู่แบบสมัยก่อนหรือดังเดิมซึ่งส่งผลสะท้อนให้เห็นความเชื่อทางประวัติศาสตร์ ที่แสดงออกมาอย่างสวยงามและมีความอ่อนช้อยและความมหัศจรรย์ในความสวยงามของมันที่เราทั้งหมดสามารถแสดงออกมาให้เป็นศิลปะประจำชาติได้

ศิลปกรรมของไทยเป็นอย่างไรนะ

สำหรับศิลปกรรมของไทยนั้นก็คือศิลปะที่มีความประณีตงดงามและเป็นการแสดงออกที่เป็นไทยแบบอ่อนโยนซึ่งสิ่งเรานั้นเป็นการใช้ความคิดในเชิงสร้างสรรค์เพื่อเป็นการสืบทอดในรูปแบบต่อๆกันมาตั้งแต่อดีต สำหรับศิลปะนั้นถือว่าเป็นศิลปะประจำชาติที่มีลักษณะเป็นรูปแบบเฉพาะมีความโดดเด่นไม่เหมือนใครและส่วนใหญ่ศิลปะเหล่านี้

จะบ่งบอกเรื่องราวตำนานและประวัติการเป็นอยู่ของคนไทยในสมัยก่อนหรือ ในสมัยโบราณเองการสะท้อนต่างๆบ่งบอกถึงความเชื่อของเรื่องราวต่างๆที่มีความงดงามอ่อนช้อยหรือบ่งบอกถึงที่มาที่ไปความลึกลับและสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นกับคนไทย

จิตรกรรมเป็นอย่างไรนะ

การบ่งบอกถึงความหมายที่เป็นจิตรกรรมเท่ากับ เราเป็นการเล่าเรื่องราว ที่มีการเขียนลงบนผนังหรือกำแพงที่เป็นอาคารหรือเป็นสถานที่ที่เกี่ยวกับพุทธะศาสนาและเป็นการบ่งบอกถึงบุคคลต่างๆที่อยู่ชั้นสูงซึ่งจะบ่งบอกออกมาในรูปแบบเป็นการวาดเขียนหรือ กล่าวถึงเช่นโบสถ์วิหารวัง เป็นต้น

อย่างไรก็ตามเนื้อหาเหล่านั้นจะถูกตีแพรแสดงในรูปแบบของการที่เป็นจิตรกรรมและมีรูปแบบที่ถ่ายทอดเป็นเรื่องของพุทธประวัติในพงษาวดารต่างๆดังนั้นเอกลักษณ์ของมันจะมีความอ่อนช้อยงดงามสวยงาม ที่เราเห็นปรากฎตามผนังต่างๆนั่นเองนั่นเอง

บ้านเรือนของคนไทยในสมัยโบราณส่วนใหญ่มักจะเป็นฉันเดียวแต่มิได้ทุนที่สูงมากส่วนหลังคานั้นจะมีลักษณะที่แหลมสูงชัน บริเวณบ้านจะเป็นนอกชานเรียกว่าบ้านไม่ซับซ้อนบ้านส่วนใหญ่จะสร้างขึ้นบริเวณแม่น้ำลำคลองเพราะมันเป็นการใช้ประโยชน์จากน้ำอย่างง่ายดายและเป็นการคมนาคมในสมัยนั้นซึ่งบ่งบอกถึงความสะดวกสบายเป็นอย่างยิ่ง

สำหรับประเพณีของไทยได้รับอิทธิพลมาจากความเชื่อต่างๆซึ่งสิ่งเร้านั้นน่าจะเป็นความผูกพันสำหรับผู้คนพระพุทธศาสนาที่เชื่อมโยงถึงกัน ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินชีวิตความเป็นอยู่เทศกาลธรรมชาติต่างๆหรือแม้แต่ฤดูกาลต่างๆก็เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิด ประเพณีของไทยเช่นกัน

ในสมัยก่อนนั้นสำหรับผู้ชายที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไปส่วนใหญ่มักจะบวชเพราะถือได้ว่าถึงเวลาที่ต้องเข้าพิธีอุปสมบทเพื่อเป็นการศึกษาธรรมะเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้อง

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ประเพณ๊และวัฒนธรรม และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร