ที่มาของ กัญชาหรือพืชสมุนไพร Cannabis

กัญชาหรือพืชสมุนไพรจัดเป็นไม้ล้มลุกฤดูเดียว ขนาดต้นมีความสูงประมาณ 1-3 เมตร ลำต้นของมันมีขนาดเล็ก ตั้งตรง มีใบสีเขียว แบ่งออกเป็นแฉกประมาณ 5-8 แฉก คล้ายใบมันสำปะหลัง ขยายพัน โดยใช้เมล็ดขึ้นได้กับดินทุกชนิด เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่ จะผลิตดอกเป็นช่อมีสีเหลือง หรือเขียวแล้วแต่สายพัน แต่ก็ยังมีกัญชาเพศผู้ที่ไม่ผลิตดอกแค่จะมีใบแล้วก็ทำเมล็ด

เมื่อเรานำมาปลูกใกล้กันจะทำไห้เกสรของกัญชาเพศผู้ปลิวไปผสมกับกัญชาเพศเมีย จะส่งผลไห้ต้นกัญชาเพศเมียจากที่ทำดอกก็จำผลิตเมล็ดออกมาด้วยเช่นกัน กัญชาจะมี 3 สายพันธุ์หลักๆ ซึ่งสายพันธุ์เหล่านี้สามารถที่จะนำมาปรับเปลี่ยน และนำมาช่วยในเรื่องต่างๆที่เกิดภายในจิตใจมนุษย์ได้

1.ซาติวา(Cannabis sativa)

 มักจะพบได้ทั่วไปในสภาพอากาศร้อน มีแสงแดดจัดเป็นเวลานาน มักจะพบได้ใน แอฟฟริกา อมเริกากลาง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กัญชาสายพันซาติวาจะมีสารเคมีคือ CBD และTHC ในปริมาณสาร CBD จะมีต่ำกว่าสาร THC  การออกฤทธิ์ของของกัญชาสายพันธุ์ซาติ

มันจะมีผลทำให้เราตื่นตัว จะมีแรงขึ้น รู้สึกสดชื่น  หวยดี    จะส่งผลทำให้เราช่วยลดความตึงเครียดลง เวลาที่เราควรจะนำมาใช้คือช่วงเวลากลางวัน เพืราะมันส่งผลดีกับร่างกายได้ดีกว่าสายพันธุ์ที่ออกฤทธิ์กลางคืน

2.อินดิก้า (Indica)

 สำหรับกัญชาที่เป็นสายพันธุ์อินดิก้า โดยสายพันธุ์นี้มีการพบเจอแห่งแรกที่อัฟกานิสถาน ตุรกี เป็นต้น  นอกจากนั้นยังมีที่ปากีสถานอีกด้วย โดยสายพันธุ์นี้ได้เข้ากันดีกับกับดินที่แห้งแล้ง อย่างเช่นหุบเขา หรือพื้นดินที่ไม่ค่อยจะมีน้ำและสารเคมีในกัญชาที่เป็นสายพันอินดิก้า

จะมีสาร CBD สูงกว่า THC การออกฤทธิ์ของของกัญชาสายพันธุ์อินดิก้า จะส่งผลที่ให้เรารู้สึกผ่อนคลาย เพิ่มความอยากอาหารกระตุ้นความหิว ลดอาการปวดอักเสบและคลื่นใส้อาเจียนได้

3.ไฮบริด (Hybrid)

 สายพันธุ์ไฮบริดไม่มาถิ่นกำเนิด เป็นสายพันระหว่างการผสมต่างสายพัน หรือนำสายพันต่างๆมา บริดกัน ก็จะได้กัญชาสายพันธุ์ใหม่ออกมา ซึ่งเรียกว่าไฮบริด สารเคมีในสายพันไฮบริดก็แล้ว แต่ว่าจะนำสายพันไหนมาผสมกัน ก็จะได้เคมีที่แตกต่างกันออกไป

 ผลของมันเมื่อคุณได้ใช้ไปดราว่าคงเหมาะกับพวกที่มีความเครียดมากๆ เพราะฤทธิ์ของของกัญชาสายพันธุ์นี้จะช่วยไปกระตุ้นให้หายเครียด และลดความกังวลที่อยู่ภายในได้เป้นอย่างดี สำหรับสายพันธุ์นี้

จะช่วยกระตุ้นต่อมความรู้สึกที่อยู่สึกๆให้ส่งผล ให้ผ่อนคลายความกังวลหรือแม้แต่ความคิดที่อยู่ลึกๆภายในจิตใจ หรือสายพันธุ์อื่นๆ ก็จะมีความแตกต่างกันไป แต่เพื่อช่วยปรับภายในนี้จึงทำให้แพทย์ได้นำไปใช้กันคนไข้บางรายที่เป็นโรคซึมเศร้าก็มีกัญชาเข้าช่วยรักษาด้วย

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ศิลปะ และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร