ฐานที่มั่นของกองกำลัง กู้ชาติไทใหญ่

ฐานที่มั่นของกองกำลัง กู้ชาติไทใหญ่ ได้ใช้ดอยไตแลงเป็นฐานที่มั่น

ฉาน เป็นเขตรัฐที่สร้างความยุ่งยากต่อรัฐบาลกลางในการจัดระเบียบการปกครองเนื่องจากมีกองกำลังติดอาวุธตั้งกระจายอยู่หลายกลุ่ม กลุ่มใหญ่ที่สุดก็คือกอง ทัพรัฐฉาน หรือกองกำลังกู้ชาติไทใหญ่ ซึ่งมีฐานที่มั่นใหญ่ตั้งอยู่บนดอยไตแลง โดยได้รับการสนับสนุนจากประชากรกลุ่มอื่นที่อยู่ในเขตรัฐในการต่อสู่กับฝ่ายรัฐบาลมาตลอดหลาย10ปี ดอยไตแลงเป็นชื่อที่ได้แปลความได้ว่าแสงสว่างของชาวไตตั้งอยู่บนแนวสันตันน้ำของเทือกเขาแดนลาวเหนือระดับน้ำทะเลกว่า1,500เมตรกลุ่มปลายสุดของชายแดนฝั่งตะวันออกรัฐฉานใต้

ซึ่งใช้เป็นเส้นแบ่งพรมแดน เมียนมาร์ กับ ไทย โดยมีแนวเขตติดต่อกับอำเภออําเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดอยไตแลง เดิมที่มีชื่อเรียกว่าขุนน้ำเพียงดินก่อตั้งโดยผู้นำกองทัพรัฐฉานเมื่อวันที่5ธันวาคม ปีพุทธศักราช2541โดยสภาพภูมิประเทศเป็นแนวเขาก่ายทอดซับซ้อนสลับกันไปมากองกำลังกู้ชาติไทใหญ่ใช้ดอยไตแลงเป็นฐานที่มั่นทางทหารโดยเลือกสร้างประการอยู่บนดอยซึ่งได้มีความสูงเด็นกว่าดอยลูกอื่นโดยในบริเวณเดียวกันพื้นที่กว้างบริเวณที่สันเขาได้ถูกปรับสภาพให้เป็นที่ราบแคบๆมีแนวถนนสร้างผ่า

นไปตามเส้นแบ่งแนวสันตันน้ำที่ได้แย่งออกไปทั้งซ้ายขวาเป็นแบบแนวก้างปลาชัยภูมิสูงขมเช่นนี้ทำให้เกิดการได้เปรียบในการสู้รบเนื่องจากสามารถตรวจการตั้งแนวระวังปกกันตัวเองอย่างได้ผลและยังมีหน้าผาสูงคอยปกป้องที่มั่นจากการเล็งปืนใหญ่ของฝ่ายตรงข้ามกลุ่มชาติพันซึ่งรัฐบาลเมียนมาร์ถือเป็นชนกลุ่มน้อยนั้นมีอยู่มากมายหลายกลุ่มและเกือบทั้งหมดต่างได้มีการรวมตัวได้ตั้งเป็นกองกำลังติดอาวุธ

เพื่อทำการต่อต้านรัฐบาลกลางปัญหาความไม่สงบตามแนวชายแดนไทยเมียนมาร์ที่ได้เกิดขึ้นในทุกวันนี้หากได้ไปถามยังก่อกำลังของผู้นำต่างๆและคำตอบส่วนใหญ่ที่ได้ก็จะบอกว่าสถานการณ์ที่ได้เกิดขึ้นนี้มีต้นเหตุมาจากสัญญา ปางโหลง ซึ่งได้เป็นการลงนามร่วมกันระหว่างตัวแทนชาวพม่ากับกลุ่มชาติพันที่ได้อาศัยอยู่ตามแนวเขตภูเขาแผ่นดินพม่าในอดีตเป็นดินแดนที่มีกลุ่มคนต่างๆ

อาศัยอยู่กว่า 135ชนชาติพวกเขาต่างก็ได้มีการต่อสู้เพื่อแย่ชิวอำนาจกันมาตั้งแต่ยุคโบราณจนเมื่ออังกฤษได้เข้ามายึดครองจึงได้แบ่งการปกครองแย่งให้เป็น2ส่วน คือเขต พม่าแท้ กับ เขตภูเขา จนกระทั่งในปีพุทธศักราช2490อังกฤษจะคืนเอกราชให้พม่า โดยมีเงื่อนไขว่าควรมีการรวมการปกครอง2ส่วนให้เป็น1เดียวกันเสียก่อน

 

สนับสนุนโดย  dewabet

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ประวัติและตำนาน และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร